محمدسعید ابراهیمی

سقوط آزاد قیمت نفت،فرصتی برای اقتصاد مقاومتی:

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۴۸
Share/Save/Bookmark
 
دولت گویی چندان اعتقادی به مفهومی به نام \"اقتصاد مقاومتی\" و ساز و کارهایی همچون کاهش وابستگی به نفت،ندارد و شاهد مثال این مدعا، تصمیم وزارت نفت برای افزایش ۵۰۰هزار بشکه ای عرضه است تا از این رهگذر، کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت،جبران گردد.
راهکارنیوزــ محمدسعید ابراهیمی: چندین ماه از درگرفتن یک جنگ تمام عیار نفتی توسط کشورهای عربی حاشیه ی خلیج فارس علیه کشورمان می گذرد.جنگی که هدف آن کاهش شدید قیمت نفت در بازار های جهانی و به تبع آن ضربه زدن به اقتصاد متکی بر نفت ایران از طریق کاهش درآمد های دولت است.

این امر، در نگاه اول یک تهدید بزرگ برای اقتصاد ایران به نظر می رسد چرا که درآمدهای دولت از فروش نفت را بهیک چهارم،تقلیل می دهد.
اما اگر نیک به این موضوع بنگریم در می یابیم که با یک مدیریت صحیح می توان این تهدید رابه بزرگترین فرصت تبدیل نمود؛ بدین ترتیب که دولت می بایست اتکاء بودجه بر نفت را کاهش داده، برای تامین هزینه های جاری، بر مالیات ها و صادرات غیرنفتی تکیه نماید و بدینوسیله بیماری مزمن اقتصاد ایران که همانا \"اقتصاد تکمحصولی نفت محور\" می باشد را برای همیشه ریشه کن نماید تا هم از خام فروشی نفت رهایی یابیم و هم آسیب پذیری اقتصاد در اثر کارشکنی کشورهای عربی نفت خیز را که اکثرا دست نشاندگان وعروسک های خیمه شب بازی دول غربی هستند،برطرف نماییم.

اما دولت گویی چندان اعتقادی به مفهومی به نام \"اقتصاد مقاومتی\" و ساز و کارهایی همچون کاهش وابستگی به نفت،ندارد و شاهد مثال این مدعا، تصمیم وزارت نفت برای افزایش ۵۰۰هزار بشکه ای عرضه است تا از این رهگذر، کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت،جبران گردد.

به دیگر سخن،دولت در مواجهه با این امر، ساده ترین و پیش پا افتاده ترین تصمیم را اتخاذ نموده است و در حالیکه عقل و
منطق حکم می کند که حتی المقدور، فروش نفت را کاهش داده، بودجه را از منابع دیگری تامین نماید، قصد آن دارد که
چوب حراج به این ثروت ملی بزند و نفت، این طلی سیاه را به ثمن بخس بفروشد تا بی تدبیری و ضعف مدیریتی اش درقالب کسری بودجه، رخ ننماید.

بیم آن می رود که به واسطه اینگونه اقدامات دولت، در آینده ای نه چندان دور، شاهد بروز و ظهور معضلی به نام\"بحران فقدان انرژی\" باشیم؛ چرا که دولت فخیمه، از یک سو، دستاوردهای هسته ای و ذخایر اورانیوم را بر باد داده و ازطرف دیگر،روند خام فروشی نفت را تسریع می نماید که پیامد آن اتمام زود هنگام ذخایر سفره های نفتی خواهد بود.

در پایان نوشتار برای پی بردن به اهمیت وافر نفت، توجه شما را به جمله ای از شیمیدان شهیر روسی، دیمیتری مندلیفجلب می نماییم:

\"سوزاندن نفت به عنوان سوخت، همانند برافروختن اجاق گاز با اسکناس است.\"


محمدسعید ابراهیمی_ فعال دانشجویی
کد مطلب: 20591