کمال رستمعلی؛

چند نکته ی مهم در خصوص نامه ی منتسب به کروبی!

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۶
Share/Save/Bookmark
 
یعنی آقای کروبی معتقد است در انتخابات سال 84 که مجری انتخابات دولت جناب آقای خاتمی بود، تقلب صورت گرفته است و در انتخابات سال 88 که مجری آن آقای احمدی نژاد بود، نه تقلب که مهندسی انتخابات اتفاق افتاده است!.
راهکارنیوز ــ کمال رستمعلی: کلمات و تعابیر، فرم و محتوای این نامه کمترین شباهتی به ادبیات آقای کروبی ندارد.

مرور نامه های مهم وی به آقایان منتظری و هاشمی، و دقت در کلمات و فرهنگ واژگان او در مناظره ها و نطق های سال 88، روشن می سازد نامه اخیر که بدون ارایه دست خط وی و تایپ شده منتشر شده، تا چه اندازه با ادبیات وی متفاوت است.

در این نامه، آشکارا نهادهایی چون سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و دو دولت، مورد اتهام قرار گرفتند که انتظار می رود ؛

1. رییس محترم جمهور که مخاطب این نامه است در اولین فرصت از بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات و کشور و استانداران و فرمانداران دولت های هشتم به ریاست آقای خاتمی و دولت نهم به ریاست آقای احمدی نژاد، دفاع کند و موضع شفاف خود را بیان نماید.

2. وزارت محترم اطلاعات که حافظ امنیت، ثبات و تمامیت ارضی کشور و وزارت خانه ای بی طرف و فارغ از جناح ها و دولت هاست، در خصوص این اتهام، اعلام موضع کند.

یکی از بخش های مهم و عجیب این نامه، بیان واژه تقلب برای انتخابات سال 84 و مهندسی انتخابات برای سال 88 است.

یعنی آقای کروبی معتقد است در انتخابات سال 84 که مجری انتخابات دولت جناب آقای خاتمی بود، تقلب صورت گرفته است و در انتخابات سال 88 که مجری آن آقای احمدی نژاد بود، نه تقلب که مهندسی انتخابات اتفاق افتاده است.

در این خصوص نیز چند نکته ذکر می گردد؛

1. باید دید آقای خاتمی که انتخابات سال 84 را یکی از سالم ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی خواند، در برابر این اتهام چه موضعی خواهد داشت.

2. آقای کروبی معتقد است انتخاباتی که در آن فاصله رای اش با نفر دوم کم بوده است، با تقلب برگزار شده است و انتخاباتی که او رای بسیار کمی داشته، با مهندسی مواجه بوده است.

این نامه سرشار از کلمات و تعابیری ست که کمک به دولت و توجیه کاستی ها را به ذهن می آورد.

نویسندگان این نامه ضمن برداشتن بار انتظار رفع حصر از دوش دولت، با طراحی دقیق کلمات، به خوانندگان نامه این گونه القا می کنند که آثار خرابی ها و ویرانی ها، بیش از آن است که از دولت انتظار حل آن را داشته باشید.

این بخش نامه از پر سوال ترین و تامل برانگيز ترین بخش های آن است.

این نامه نشان داد، گذاشتن مطلبی و بعد عقب نشینی ظاهری از آن، ماجرایی ست ادامه دار و قرار است بارها به خط زده شود و بعد با تکذیب و سکوت به عقب بازگشت، و دوباره با طراحی جدید به خط زد.

نهایتا آن که در این نامه، خادمی شریف و پاک دست، مورد انواع و اقسام اتهامات و فحاشی ها قرار گرفت که نه برای آن مرد صبور، تازگی دارد و نه مردم. که تجربه نشان داده است تهمت ها به آن مرد، او را نزد مردم محبوب تر می کند.

درد اما بیان سخیف و بی ادبانه ی نامه در خصوص عزیزی ست که جان و جسمش وقف اعتلا و عظمت ایران اسلامی ست.

عزیزی که هم چنان با صبر و سکوت، پرده بر نمی دارد از بسیار چیزها که می داند، که اگر بگوید...

نویسندگان هتاک نامه بدانند که ما را با آن سید عزیز و صبور و شجاع عهدی ست، که تندباد حوادث در آن خللی ایجاد نمی کند.

و بدانند؛

تا ز ميخانه و می نام و نشان خواهد بود/ سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود / حلقه ی پیر مغان از ازلم در گوش است/ بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود
کد مطلب: 20691