محب احمدی

مدعیان ارادت به شهدا لااقل عبداله باقری ها را دریابند

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۱
Share/Save/Bookmark
 
کسی نگفت که عبداله باقری محمود احمدی نژاد را دوست میداشت و بر اساس عقیده اش حفاظت از او را بر عهده گرفته بود نه از روی جبر و اکراه؛ این جماعت مدعی، از عبداله باقری فقط آنچه را میگفتند که به نفعشان بود و مقاصدشان را تامین می کرد؛
راهکارنیوز/محب احمدی: شهید عبداله باقری را تا زمانی که شهید نشده بود و به عنوان محافظ  دکتر احمدی نژاد خدمت میکرد کسی نمیشناخت ولی وقتی از مسیر شهادت لیاقت قرب الی الله را پیدا کرد؛ بر حسب عادت ما ایرانی ها (که تا وقتی طرف در قید حیات است او را نگاه هم نمیکنیم ولی وقتی به سرای دیگر رخت میبندند سینه چاکش میشویم) خیلی از این مدعیان ارادت به ولایت و شهدا مدعی میراث داری و میراث خواری اش شدند و به روی مبارک خودشان هم نیاوردند این عزیزِ سعیدِ فقید را که اینقدر به ظاهر به او ابراز ارادت میکنند تا مدتی قبل از شهادت عاشقانه محافظت از مردی را بعهده داشت که آنها منحرف و ضدولایت و خائن و....می خواندندش و طبق منش و روش حضرات  روحانیت منهای اسلام او را لعن می کردند؛ آری! کسی نگفت که عبداله باقری محمود احمدی نژاد را دوست میداشت و بر اساس عقیده اش حفاظت از او را بر عهده گرفته بود نه از روی جبر و اکراه؛ این جماعت مدعی، از عبداله باقری فقط آنچه را میگفتند که به نفعشان بود و مقاصدشان را تامین می کرد؛

این جماعت مدعی که "از اسلام فقط قل قل کلمات عربی اش را بلدند" اکنون نیز که تیم حفاظت محبوب ملت ایران به لطف دولت نحس بنفش از ساختمان محقری که برای کار در اختیار داشت خلع ید شد و آواره ی کوچه و خیابان گردید باز هم مهر سکوت بر لب زده اند و به روی مبارکشان هم نمی آورند که این بچه های مظلوم حفاظت عضو  سپاه پاسداران هستند نه عضو  جریان انحرافی مورد ادعای ایشان؛ به روی خود نمی آورند و لااقل به خاطر این عزیزان هم که شده برای اعتراض به این ظلم قدم از قدم بر نمی دارند؛ یعنی کینه و عداوت به احمدی نژاد تا این حد؟!

یقینا اگر شهید باقری اکنون در قید حیات بود و در میان محافظان احمدی نژاد حضور داشت باید شبی که گذشت را همانند سایر دوستان و همکارانش پتو نشین میشد و یقینا احدی از این آقایان از او سراغی نمی گرفت.

ای کاش لااقل مسئولین سپاه و مدعیان ارادت به شهدا و ولایت کمی، فقط کمی از مردانگی ملت شریف ایران را که در ساعات گذشته برای تیم حفاظت سنگ تمام گذاشتند داشته و نه به خاطر فرزند محبوب ملت ایران که لااقل برای دفاع از حیثیت خودشان هم که شده واکنشی نشان میدادند.

ای کاش حضرات مدعی میفهمیدند که هر یک از این محافظین یک عبداله باقری است و اینکه آقایان، در زمان زنده بودن این عزیزان اینگونه آنها را مورد بی مهری قرار بدهند و بعد از شهادت آن گونه کنند فقط و فقط  سوء استفاده گر بودن و نامرد بودن و منفعت طلب بودن و ناحق بودن خود را ثابت میکنند ولاغیر.
کد مطلب: 21591