۱
 
رضا عیوضی

نامه سرگشاده زیباكلام به راننده سخنگوی دستگاه دیپلماسی!

تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۷
Share/Save/Bookmark
 
با ادامه این ادبیات، قشر عظیمی از روشنفکران جامعه، ازجمله حقیر، بســیار نگران آینده حقوقبشر در این کشور هســتیم؛ به حدی که تصویر ناراحتی حقیر را میتوانید به پیوست مشاهده نمایید.
نامه سرگشاده زیباكلام به راننده سخنگوی دستگاه دیپلماسی!
 
راهکارنیوز ــ رضا عیوضی: به نقل از پایگاه های خبری، انتظارها به پایان رسید:
دكتر صادق خوشگل كلام، شونصدو هشتادو هفتمین! نامه سرگشاده خود را، در صفحه فیسبوكش منتشر نمود. گفتنی است، اینبار، مخاطب نامه شان، راننده سخنگوی دستگاه دیپلماسی كشور است؛ كه قسمتی از آن را در ذیل از نظر می گذرانید:

راننده عزیز و گرامی سخنگوی دستگاه دیپلماسی! با سلام و ادب، نظر به سبک و نحوه رانندگی جنابعالی، در هنگام رساندن بانو افخم به نشست خبری اخیر دســتگاه دیپلماسی، نکات قابل تأمل زیر معروض می گردد:

یک: از طریق رسانهها متوجه شدم، که شما در هنگام رساندن بانو افخم به محل کارشان، از بوق استفاده نمی کنید. این دقیقا یکی از عادات رانندگی غرب و بالاخص گل سرسبد آمریکای جهانیار است؛ که در نوع خود نمونه بارز دیگری از عقبماندگی فرهنگی کشــورهای جهان سوم، بویژه ایران ماست. من در اینجا، از شما به دلیل رعایت اصول مهم رانندگی دیپلماتیک، و تلاش در راستای ایجاد صلح جهانی، و به تبع آن، همسویی با جامعه جهانی، در صدر آن امریکا، متشکرم!

دو: دیروز در نشست خبری دستگاه دیپلماسی، بانو افخم، نتایج ارزشمند تحقیقات جناب آقای دکتر احمدشــهید، این مجاهد ذوب در راه و هدف والای خویش را، متهم نموده اند که: "اصــول و موازین بین المللی را رعایت نکرده". ایشــان در ادامه، نتایج تحقیقات بیبدیل این شــهید وارسته را، با الفاظی عجیب خطاب نمودند؛ نظیر: غیرعلمــی، غیرمنصفانه، به دور از واقعیات، و بسیاری الفاظ دیگر. اولا، لازم به ذکر است که به کار بردن چنین الفاظ زشتی، هرگز از بانو افخم انتظار نمی رفت؛ حداقل در این دولت، اصلا، در کل، انصاف و علم و واقعیت هم، مثل انرژی هستهای، به چه درد ما میخورد؟ و اینکه آیا واقعا اگر کســی، برای کسب روزی حلال، سالی فقط دو سه کیلو شیشه وارد کشور کند، مجازاتش اعدام است؟ دوما، ایشان چگونه می توانند پژوهشــی را را دروغ بنامند کــه منابعی موثق، همچون سلطنت طلبان، گروهک منافقین، اصلاح طلبان، اپوزیسیون و ... دارد؟

سه: راننده عزیز! از شما تقاضا دارم، در هنگام رانندگی، در نهایت آرامش، مراتب ناراحتی حقیر و طیف عظیمی از روشــنفکران جامعه، از اینگونه مطالب را، به ایشــان اعلام دارید. با ادامه این ادبیات، قشر عظیمی از روشنفکران جامعه، ازجمله حقیر، بســیار نگران آینده حقوقبشر در این کشور هســتیم؛ به حدی که تصویر ناراحتی حقیر را میتوانید به پیوست مشاهده نمایید. همچنین، به ایشان بگویید که هیچ کشوری نمی تواند با توجیهات سیاســی، انقلابی و ایدئولوژیک، از زیر بار مسئولیت رعایت حقوق مدنی شــهروندانش شــانه خالی کند! ضمنا، لازم است شــما در هر دوساعت رانندگی، بغل زده پانزده دقیقه استراحت نمایید.

ایام به کام آمریکا باد
صادق خوشگل کلام
کد مطلب: 19160
 


 
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۰۲-۲۰ ۱۲:۳۲:۰۵
لعنت به كدخدا و كدخداپرستان باد
آمين (76078)