اقدام بانک دویچه؛

جذب مشتریان جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع!

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۸
Share/Save/Bookmark
 
بانک آلمانی "دویچه" اعلام کرده، تا اطلاع ثانوی از پذیرش مشتریان جدید خودداری می کند.
به گزارش راهکارنیوز، به نقل از بلومبرگ، جان کریان، رئیس گروه بانکهای آلمانی دویچه گفت: بخش مدیریتی این بانک قصد دارد نظارت خود را بر سرمایه گذاران و همچنین بخشهای تولیدی افزایش داده و عملکرد آنها را مورد بررسی بیشتری قرار دهد. وی افزود این بانک قصد دارد، تا زمان انجام این بررسیها، جذب مشتریان جدید را به تعویق بیندازد.

دویچه بانک بدینوسیله به دنبال جلب اعتماد مجدد بانکهای بزرگ آلمانی است؛ اعتمادی که در نتیجه بروز شایعاتی نظیر دستکاری سهام، از دست رفته بود.

همچنین از دیگر سو این بانک در حالی کاهش مخارج و هزینه های جاری را در دستور کار دارد که با نظارتها و بررسیهای دقیق مالی برای پولشویی از کانال روسیه مواجه است. جف اروین،  مسئول نظارت بر سرمایه گذاریها و فعالیت های این بانک، این بررسیها را با کمک مدیران ارشد بخشهای مالی پیش خواهد برد.

کریان گفت: با این وجود توجه بیشتری به مشتریانی که سرمایه گذاریهای قابل توجهی در بخشهای حساستر انجام داده اند، خواهد داشت؛ مانند روسیه که پیش از این اعلام کرده بود سرمایه گذاری و همکاری خود را متوقف خواهد کرد.
کد مطلب: 20082