به بهانۀ رسوایی فیش های نجومی برخی مسئولین؛

بر کناری تنها یک مدیر متخلف یعنی: دزدِ گرفته نشده، پادشاه است / گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند!

تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۸
Share/Save/Bookmark
 
لیکن در حال حاضر که فقط فیش نجومی تعداد کمی از مدیران، لو رفته است همین عده بخت برگشته برای مانور رسانه ای عزل می شوند و مابقی کماکان عیششان مستدام می ماند چرا که به تعبیر قدما: دزدی که در چنگال قانون گرفتار نشده است در حکم پادشاه است...
گروه سیاسی راهکارنیوزــ محمدسعید ابراهیمی: طیف سیاسی که اکنون زمامدار قوه مجریه می باشد چند صباحی به سبب روی کار آمدن رئیس دولتی فراحزبی به نام محمود احمدی نژاد از قدرت به دور بوده است و اکنون که عوامل مختلفی رای ناپلئونی برایشان به ارمغان آورده نیز، دولت خود را مستعجل و تک دوره ای یافته اند و می دانند که دیگر بار، دستشان برای مدت مدیدی از قدرت کوتاه خواهد گشت. فلذا فرصت را مغتنم شمرده،  بر آنند تا برای خود از این نمد، کلاهی بدوزند.

و این همان امری است که امام امت چندی پیش متذکر آن شده، نگاه به مسئولیت به مثابه محملی برای انباشت ثروت های ناروا را به شدت تخطئه و محکوم نمودند.

اساسا در پارادایم نظری اسلام، مناصب حکومتی ودیعه ای الهی محسوب می گردد که در پرتو تصدی آن، فرد بتواند به خواهران و برادران دینی اش "خدمت" نماید و این ایفای مسئولیت آنچنان بار سنگینی است که هر کسی را یارای تحمل آن نیست و به تعبیری در جامعه اسلامی باید به افراد برای قبول مسئولیت التماس نمود.

در نقطه مقابل اما لیبرالیسم و ماکیاولیسم قرار دارند که برای نیل به هدف، تمسک به هر وسیله ای را مباح می دانند و نگاهی ابزاری به تمامی پدیده ها منجمله پست و مقام، دارند.

وجود همین تمایزات است که شهید  عظیم الشان بهشتی مظلوم در اینباره می فرمایند: ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.

لهذا وقتی طرز تلقی از مسئولیت، مبتنی بر سودجویی باشد به بار آمدن افتضاحاتی نظیر فیش گیت، نه یک امر خارق العاده و استثنایی، بلکه پدیده ای سیستماتیک و فراگیر خواهد بود.

بلاتردید فیش های آلوده بیشتر از آن چیزی است که از پرده برون افتاده است و رسانه ای گشته و اگر سازمان های نظارتی به طور جدی ورود پیدا کنند مسلما تعداد بیشتری از فیش های حقوقی نامتعارف، مکشوف می گردد و به تعبیر جناب شاعر:

گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنچه هست گیرند

لیکن در حال حاضر که فقط فیش نجومی تعداد کمی از مدیران، لو رفته است همین عده بخت برگشته برای مانور رسانه ای عزل می شوند و مابقی کماکان عیششان مستدام می ماند چرا که به تعبیر قدما: دزدی که در چنگال قانون گرفتار نشده است در حکم پادشاه است...
کد مطلب: 21028