تلنگر؛

نان باید حلال باشد،کم و زیادش مهم نیست

تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۸
Share/Save/Bookmark
 
نان باید حلال باشد،کم و زیادش مهم نیست. نان زحمت کشی نان پاک وحلالی است.
گروه صفحات مجازی راهکارنیوز: عبدالحسین در سبزی فروشی کار می‌کرد. روزی ده تومان هم مزد می‌گرفت که پول خوبی بود.

یک شب وقتی به خانه آمد،دیدم خیلی ناراحت است.

علت را پرسیدم گفت:صاحب مغازه کم فروشی​ میکند و دائم باید با زنهای بی حجاب سر و کله بزنم. گفتم در عوض کار راحتی است مزدش هم خوب است!.

گفت: نان باید حلال باشد،کم و زیادش مهم نیست. از فردا بیل و کلنگ خرید رفت سر گذرکارگری.
شبها که خانه می آمد بسیار خوشحال بود. می‌گفت: نان زحمت کشی نان پاک وحلالی است.

از کارگری سرگذر شروع کرد تا اینکه آخرش شد یک استاد معمار که چند شاگرد داشت.


خاطره برگرفته از کتاب سیره شهدا ج۲۷ - شهید برونسی
کد مطلب: 21568