اوضاعِ فعلی محصولِ کدامین خطاست؟!

تلاش محمود احمدی‌نژاد برای عمل به منویات رهبری را ابتر گذاشتند/ کاهش‌مشارکت علیرغم فعال شدن‌ِ بی‌سابقۀ آراءخاموش، یکی از نتایج حذف احمدی‌نژاد بود

تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۳
Share/Save/Bookmark
 
علیرغم فعال شدن قسم عظیمی از آراء خاموش که حتی در سال ۸۸ نیز در انتخابات شرکت نکردند، درصد مشارکت از دهمین دوره انتخابات پایین تر بود که علت این امر را باید در ردّصلاحیت دکتر احمدی‌نژاد و سرخوردگی و بی‌انگیزگی طبقات محروم جامعه از شرکت در انتخابات جستجو کرد.
 
گروه سیاسی راهکارنیوز/محمدسعید ابرهیمی: انتخابات۹۶ با وجود تاکید ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر احتراز از ایجاد فضای دوقطبی و توصیه به دکتر احمدی‌نژاد برای عدم ورود در انتخابات، در نهایت به سوی دوقطبی شدن پیش رفت و تلاش احمدی‌نژاد برای ورود بقایی به عرصه و شکستن دوقطبی نیز با موفقیت همراه نشد و نهایتا این دوقطبیِ شدید شکل گرفت.

از پیامدهای ایجاد دوقطبی‌کاذب دیو و دلبر این بود که اصلاح‌طلبان توانستند با ترسیم چهره‌ای خشن، غیرمنطقی و حامی‌تحریم از رقیب، علاوه بر آراء خاکستری، قسمت عمده‌ای از آراء خاموش را نیز به نفع کاندیدای مورد حمایت خویش بسیج کنند.

به بیان دیگر اردوگاه حامیان‌دولت به علت عدم موفقیت دولت در زمینه اقتصاد، زمین بازی را از مسائل اقتصادی به حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی که پاشنه‌آشیل اصولگرایان است تغییر دادند و با اغراق در نظرات جناح رقیب در این حوزه‌ها مدعی شدند در صورت روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی، به منظور تفکیک جنسیتی، در خیابان‌ها دیوار کشیده خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از اشخاص طبقه مرفه که نسبت به مسائل سیاسی بی‌تفاوت بوده و در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودند نیز برای ممانعت از تهدید و تحدید آزادی‌های اجتماعی و به نفع روحانی به پای صندوق آمدند.

نکته قابل توجه انتخابات ۹۶ این است که علیرغم فعال شدنِ بخش عظیمی از آراء خاموش که حتی در سال ۸۸ _که بالاترین نصاب مشارکت ثبت شد_ نیز در انتخابات شرکت نکرده بودند، میزان‌مشارکت از دهمین دوره انتخابات‌ پایین‌تر بود که علت این امر را باید در ردّصلاحیت دکتر احمدی‌نژاد و سرخوردگی و بی‌انگیزگی طبقات محروم جامعه از شرکت در انتخابات جستجو کرد.
کد مطلب: 21730