علی اکبر جوانفکر؛

طاعون!

تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵
Share/Save/Bookmark
 
اگر می خواهید طاعون را بشناسید بهتر است ترس را کنار بگذارید و به میان مردم بروید تا آن را به شما معرفی کنند و بینایی را به چشمانتان بازگردانند و به شما نشان دهند که دولت قبل با افتخار و نه با منت ، زیرساخت های کشور را در گستره ای وسیع به انجام رسانده است.
به گزارش راهکارنیوز، مشاور رسانه ای دکتر محمود احمدی نژاد در یادداشتی با عنوان «طاعون» خطاب به محمود صادقی نمایندۀ اصلاح طلب مجلس نوشت: به خوبی می دانید که اگر قیچی شورای نگهبان و وزارت کشور ، نیروهای انقلابی و ارزشی را از مدار رقابت در عرصه انتخابات حذف نکرده  بود، مردم هیچگاه به امثال شما حتی نیم نگاهی هم نمی کردند.

متن یادداشت علی اکبر جوانفکر به این شرح است:

آقای محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس در توئیت خود چنین نوشته است:
کسانی که خودشان از عمله اکره ی ظلم بودند و مثل طاعون به جان زیر ساخت ها و منابع انسانی ، اقتصادی و مدیریتی کشور افتادند حال که دستشان از قدرت کوتاه شده به بست نشینی و رجز خوانی افتاده اند.

1- خودتان هم می دانید که دروغ می گویید و ما هرگز با هیچ ظلمی همراه و همصدا نشدیم و عمله ظلم به هیچ تنابنده ای نبوده ، نیستیم و نخواهیم بود.

2- شما خودتان ثمره ظلم بزرگی هستید که در هفت سال گذشته بر کشور روا داشته شده است و در سایه آن تنها گزینه نجات بخش ایران یعنی دکتر احمدی نژاد را از ورود به عرصه خدمت حذف کردند تا آقای روحانی و دولت ناکارامد او ، ایران عزیز و ملت بزرگ ما را از اوج عزت و عظمت به وضع تاسف بار و غم انگیز امروز بکشاند.

3- به خوبی می دانید که اگر قیچی شورای نگهبان و وزارت کشور ، نیروهای انقلابی و ارزشی را از مدار رقابت در عرصه انتخابات حذف نکرده  بود، مردم هیچگاه به امثال شما حتی نیم نگاهی هم نمی کردند.

4- اگر می خواهید طاعون را بشناسید بهتر است ترس را کنار بگذارید و به میان مردم بروید تا آن را به شما معرفی کنند و بینایی را به چشمانتان بازگردانند و به شما نشان دهند که دولت قبل با افتخار و نه با منت ، زیرساخت های کشور را در گستره ای وسیع به انجام رسانده است.

5- خامسا به یاد داشته باشید که در پنج سال گذشته دولت مورد حمایت شما در سایه خدمات گسترده دولت قبل آرمیده ، دست روی دست گذاشته و قدم از قدم در راه خدمت به ملت برنداشته است.

6- شما را به داشتن حیا از مردم توصیه نمی کنم زیرا شما و دولت مورد حمایت تان جز تحقیر و سرکوب مردم عایدی دیگری برای این سرزمین نداشته اید و توصیه به حیا نیز کاری عبث است.

7- شما آنچنان دچار خود بزرگ بینی هستید که هیچکس دیگری جز خودتان قبول ندارید و مدیر نمی دانید. نتیجه به کار گرفتن منابع مدیریتی کشور در دولت آقای روحانی وضعیت افتضاحی است که امروز پیش روی ماست. لطفا کمی در باره ادعایی که می کنید تامل کنید تا دستمایه تمسخر دیگران واقع نشوید.

8- شما خودتان را سوار بر قدرت و ما را برکنار از قدرت خوانده اید ، در حالی که از یاد برده اید منشاء همه قدرت ها خداست و آنچه شما قدرت فرض کرده اید بسیار پوشالی است و به زودی باد آن را خواهد برد.
کد مطلب: 21812