حمیدرضا نقاشیان

اقتصاد مقاربتی" علیه "اقتصاد مقاومتی"

تاریخ انتشار : شنبه ۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸
Share/Save/Bookmark
 
در حقيقت مهمترین تفاوت "اقتصاد مقاومتي" با "اقتصاد مقاربتي" در همين نقطه است. ما ارتباط و موازنه اقتصادي با همه دنيا -بجز خطوط قرمز رهبری- را در "اقتصاد مقاومتي" مي يابيم، ولي نفوذی ها در "اقتصاد مقاربتي" شان صرفا دنبال قرابت و همگرایی با همين چهار كشور غربی هستند.
به گزارش گروه صفحات مجازی راهکارنیوز، حمیدرضا نقاشیان، قائم مقام وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس در یادداشتی نوشت: اختلاف ما با برخي عوامل نفوذی در دولت يازدهم بر سر "اقتصاد" نيست ، بر سر "انقلاب" است. آنها امروز از ابزار "اقتصاد" براي نابود كردن "انقلاب" استفاده مي كنند .

ما هم از همين ابزار يعني "اقتصاد" براي حفظ "انقلاب" استفاده مي كنيم. در گذشته هم پيمانان غربی نفوذی ها، از جنگ و تحريف و تحريم استفاده كردند ، که نتیجه ای نگرفتند و به همین دلیل امروز ابزار "اقتصاد مقاربتي"، برای "قرابت" و "هضم شدن" اقتصاد ایران در نظام سلطه را علیه انقلاب به کار بسته اند؛ در مقابل ما هم باید به ابزار "اقتصاد مقاومتي" مجهز شویم.

"اقتصاد مقاربتي"، قرابت نفوذی ها را به دشمنان انقلاب نشان ميدهد. همانها كه از ابزار هاي ديگر براي حذف و هدم نفوذ انقلاب در منطقه و جهان طرفي نبستند.

"اقتصاد مقاربتي" فقط با "اقتصاد مقاومتی" در هم مي شكند.

تلفيق جهل و خيانت و راحت طلبی، ريشه استفاده از ابزار "اقتصاد مقاربتی" عليه انقلاب اسلامي است.

نفوذی ها ارتباط با چهار كشور غربی را بهانه كرده اند و اسم آن را ارتباط با جهان ميگذارند.

در حقيقت مهمترین تفاوت "اقتصاد مقاومتي" با "اقتصاد مقاربتي" در همين نقطه است. ما ارتباط و موازنه اقتصادي با همه دنيا -بجز خطوط قرمز رهبری- را در "اقتصاد مقاومتي" مي يابيم، ولي نفوذی ها در "اقتصاد مقاربتي" شان صرفا دنبال قرابت و همگرایی با همين چهار كشور غربی هستند.
کد مطلب: 20574