در یادداشتی از دکتر عبدالرضا داوری؛

توطئه تمدید "قانون تحریم داماتو" و عملگراییِ انقلابی؛ القای دوراهی "بازتولید تحریمهای سخت" یا "پذیرش هنجارهای امریکایی"؟!

تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
"عملگرایی انقلابی" حکم میکند که اقدامات ما در برابر تمدید تحریمهای قانون داماتو، از موضع گیری سیاسی و پیگیری های حقوقی در نهادهای بین المللی فراتر نرفته و با پرهیز از هرگونه "رادیکالیسم"، راه سومی را بگشاییم و توطئه جدید امریکا را خنثی نماییم.
به گزارش راهکارنیوز، دکتر عبدالرضا داوری تمدید قانون تحریم های ایران (قانون داماتو) را توطئۀ جدید آمریکا برای افزایش سطح مطالباتِ استثمارگرایانۀ فرابرجامی تلقی کرد. 

مشاور وزیر کشور در دولت دهم طی یادداشتی با عنوان «عملگرایی انقلابی" و ضرورت پرهیز از "رادیکالیسم" در برابر توطئه تمدید "قانون تحریم داماتو"» نوشت:

1- شب گذشته مجلس سنای امریکا، "قانون تحریمهای ایران" مشهور به "قانون داماتو" را با اجماع کامل تصویب کرد.

2- طی دو دهه اخیر، "قانون داماتو"، مهمترین محور فشار امریکایی ها برای تحریمهای "غیرهسته ای" علیه ملت ایران بوده و بر مبنای ادعای "حمایت ایران از تروریسم" و "نقض حقوق بشر" برپا شده است.
تحریمهای ناشی از این قانون، که از زمان دولت دوم جناب هاشمی رفسنجانی به بعد برقرار شده، صرفا مقابله با توسعه صنایع نفت و گاز ایران را هدف گذاری کرده و مانعی برای انتقال سرمایه و فناوری به کشورمان است که بر این مبنا از آن بعنوان "تحریم نرم" یاد میشود.
 در عین حال آمارهای صنعتی و اقتصادی گواهی میدهند که اعمال قانون تحریمهای ISA از سوی امریکا، هرگز نتوانست توسعه صنایع انرژی و نفت و گاز ایران را طی دولتهای مختلف "متوقف" نماید.

3- صاحب این قلم معتقد است که تمدید قانون داماتو با اجماعی بی سابقه در سطح حاکمیت امریکا که حتی دمکراتهای حامی برجام را نیز با خود همراه کرده از توطئه ای جدی خبر میدهد؛ واقعیت این است که توقع امریکایی ها از توافق هسته ای با ایران هرگز به تعطیلی تاسیسات هسته ای کشورمان محدود نبوده و آنان برجام را نقطه عزیمتی به سمت "نرمالیزاسیون جمهوری اسلامی" بر پایه "هنجارهای امریکایی" می دانند و تا زمانی که در دو حوزه ادعایی "تروریسم" و "حقوق بشر"، هنجارهای خود را به ایران تحمیل نکنند، فرایند برجام را فرایندی ناقص ارزیابی خواهند کرد.
امریکایی ها که بارها در دوره مذاکرات تلاش کردند تا بطور رسمی موضوعات مربوط به حقوق بشر، مسائل خاورمیانه و صنایع موشکی را هم در دستور کار مذاکرات قرار دهند و با مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب و تذکر ایشان درباره "محدود بودن مذاکرات ایران و امریکا  به مساله هسته ای" روبرو شدند، اینک برآن هستند تا با حربه تمدید "تحریمهای نرم" قانون داماتو، ایران را بر سر دوراهی "بازتولید تحریمهای سخت" یا "پذیرش هنجارهای امریکایی" قرار دهند ؛ بر این اساس معتقدم که تمدید قانون داماتو که به جز تاثیرگذاری بر مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) اثری محسوس و مستقیم بر حوزه اقتصاد ایران نخواهد داشت را صرفا اهرمی سیاسی برای فشارهای منطقه ای و حقوق بشری ارزیابی نموده و آن را تله ای بدانیم که امریکایی ها به منظور موجه سازی بازتولید "تحریمهای سخت" در حوزه صدور نفت و نقل و انتقالات بانکی طراحی کرده اند.

با این مقدمات، "عملگرایی انقلابی" حکم میکند که اقدامات ما در برابر تمدید تحریمهای قانون داماتو، از موضع گیری سیاسی و پیگیری های حقوقی در نهادهای بین المللی فراتر نرفته و با پرهیز از هرگونه "رادیکالیسم"، راه سومی را بگشاییم و توطئه جدید امریکا را خنثی نماییم.
کد مطلب: 21318