مرتضی امیری اسفندقه؛

کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۶
Share/Save/Bookmark
 
کدام استقلال؟! کدام پيروزی؟!
راهکارنیوز / مرتضی امیری اسفندقه:
حضور گم شدۀ صد هزار آدم گم
حضور وحشیِ رنگ
طنين نعرۀ مسلول و خندۀ مسموم
طنين دغدغه، جنگ

يکی به عربده گفت:
درود بر آبی!
به هر کجا که رَوی رنگ آسمان آبی است

به طعنه گفت کسی با غرور و بی تابی:
ولی نبود آبی
ميان هيچ رگی خون هيچ کس هرگز
درود بر قرمز!

فضای ساده و سبز زمين آزادی
در انفجار صدای ترقه‌ها، در دود
نود دقيقه کدورت
نود دقيقه کبود

در آستانه در
غريب و غمزده طفلی کنار وزنۀ پير
به فکر سنجش وزن هزار ناموزون
و پيرمردی گنگ
تکيده
تشنه
به دنبال لقمه‌ای روزی

کدام #استقلال؟!
کدام #پيروزی؟!
                                           کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟
کد مطلب: 21348