محمدسعید ابراهیمی

تناقض‌گویی اصولگرایان؛ آیا مردم ایران کوفی‌صفت ‌اند؟

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۰۹
Share/Save/Bookmark
 
آری، نه احمدی‌نژاد منحرف است و نه مردم، کوفی‌صفت. نتیجه انتخابات۹۶ نیز بازتاب عملکرد اصولگرایان در آینه‌ی رای مردم است و شایسته نیست آینه‌ای که عیب را با صداقت می‌نمایاند شکست، بلکه باید خود را شکست و در صدد اصلاح برآمد.
راهکارنیوز/محمدسعید ابراهیمی: انتخابات۹۶ که در غیاب کاندیدای قطب‌سوم و با رقابت دو جناح سنتی موسوم به اصولگرا و اصلاح‌طلب برگزار شد را می‌توان پایانی بر جریان اصولگرایی تحلیل و تفسیر کرد چرا که در این آوردگاه، نتوانستند بر رقیب ضعیفی که کارنامه‌ای غیرقابل دفاع داشت فائق آیند.

شکست در مقابل رقیبی که ادعا می‌شد از چوبی خشک، ضعیف‌تر است چنان بر اصولگرایان، گران آمده است که به  پریشان‌گویی روی آورده اند و به جای پذیرش اشتباهات -که قدم اول برای جلوگیری از تکرار آن است- با فرافکنی، انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه می‌روند.

اصولگرایان از یک طرف دکتر احمدی‌نژاد را به سبب عدم حمایت از کاندیدایشان در فضایی  دوقطبی که منجر به تشدید آن شده و خلاف توصیه رهبر انقلاب بود، ملامت می‌نمایند و از دیگر سوی، مردمی را که به سبب  فقدان‌جاذبه اصولگرایان به آنان رای نداده اند، مردمی بی‌بصیرت و کوفی‌صفت قلمداد می‌کنند.

 طنز تلخ ماجرا این است که برخی از همین صاحبان تئوری "کوفی‌‌شدن‌مردم" که از قضا از معتقدان به "انحراف احمدی‌نژاد" نیز هستند برای اثبات اینکه زمین‌انتخابات کج بوده و دیگری نیز این نی را بهتر از آنان نتوانست زدن، مدعی می‌شوند که شدّت کوفیزاسیون مردم به حدی بوده که چنانچه احمدی نژاد نیز پای در میدان رقابت گذارده بود، توفیقی کسب نمی‌کرد و همچون رئیسی، منهزم می‌گشت.

 سوالی که در مواجهه با تحلیل اخیرالذکر به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه ممکن است مردم کوفی‌مسلک به فردی منحرف نگرایند؟ مگر نگفته اند که "الجنس الی الجنس یمیل"؟ مگر کبوتر را با کبوتر، انس و الفت نیست؟ بنابراین یا انحراف احمدی‌نژاد دروغ است یا کوفی‌شدن مردم انگاره‌ای ناصحیح است و یا هردوانه...

اصولگرایان تناقض‌گو غافل از آنند که ماه‌حقیقت تا همیشه پشت ابرِ دروغ پنهان نمی‌ماند و دم خروس، جایی بیرون خواهد زد.

 آری، نه احمدی‌نژاد منحرف است و نه مردم، کوفی‌صفت. نتیجه انتخابات۹۶ نیز بازتاب عملکرد اصولگرایان در آینه‌ی رای مردم است و شایسته نیست آینه‌ای که عیب را با صداقت می‌نمایاند شکست، بلکه باید خود را شکست و در صدد  اصلاح برآمد.
کد مطلب: 21750