پایگاه خبری راهکارنیوز 12 تير 1396 ساعت 10:45 http://www.rahkarnews.ir/fa/doc/article/21716/معصومه-ابتکار-کارهایی-نمی-کند -------------------------------------------------- اندر احوالاتِ خانم زرنگ! عنوان : معصومه ابتکار چه کارهایی که نمی‌کند! -------------------------------------------------- امضاي خانم ابتكار پاي مجوز احداث اين سد و صدها سد ديگر كه به مشكلات زيست محيطي در كشور دامن زده اند، نشانه ديگري از نقش او براي دور زدن محدوديت هاي زيست محيطي به منظور تسهيل فعاليت هاي اقتصادي ناصواب شبكه خوشاوندي است. متن : گروه صفحات مجازی راهکارنیوز: کفش های سنگی: نقش معصومه ابتكار براي امپراطوري اقتصادي جناح چپ و شبكه خويشاوندي چيست؟ سازمان محيط زيست يكي از مهمترين نهادهاي نظارتي در ساختار دولتهاست. در واقع صدور مجوز براي بسياري از فعاليت هاي اقتصادي از مجاري اين سازمان عبور مي كند. حال وقتي دولت و وابستگانش به شكل مستقيم يا غير مستقيم در فعاليت هاي اقتصادي ذي نفع هستند، طبيعي است كه چشم بستن سازمان محيط زيست بر اقدامات آنها و تسهيل در صدور مجوزها تا چه اندازه مي تواند با ارزش باشد. حال نتيجه بيش از يك دهه مديريت خانم ابتكار بر سازمان محيط زيست چيزي نيست جز وضعيت نابهنجار زيست محيطي كنوني در كشورمان: -وضعيت آلودگي شديد هوا -نابودي جنگل ها و فرسايش خاك -ورود الودگي شيميايي صنايع و معادن به منابع ابي -خشك شدن رودخانه ها و درياچه ها -پديده ريزگردها و در اينده طوفان نمك و... در تمام فاجعه هاي زيست محيطي مذكور، رد پاي تباني سازمان محيط زيست به نفع سرمايه داران اقتصادي جناح همسو يا حداقل كوتاهي اين سازمان ديده مي شود. براي نمونه در مساله بنزين، جايگاه ايشان در افكار عمومي از يك مسوول محيط زيستي به يك كارچاق كن واردات بنزين تنزل پيدا كرده است. ايشان در دولت قبل در حالي مدعي اصلي بي كيفيتي بنزين توليد داخل شد كه ازمايشگاه هاي معتبر، اين ادعا را كاملا رد كردند. حتي يك نماينده مجلس تعطيل كردن توليد بنزين در داخل كشور را مرتبط با نقش وابستگان خانم ابتكار در تاسيس شركت هاي دلالي خريد و واردات بنزين دانست و مدعي شد در صورت لزوم اسناد منافع واردات بنزين براي خانواده ابتكار را منتشر مي كند. بعدها ديديم كه با روي كار آمدن دولت جديد و بازگشت ايشان به سازمان محيط زيست، بنزين توليد داخل تعطيل شد و واردات بنزين ركورد زد و مساله آلودگي هوا به شكل بي سابقه اي از حالت هشدار عبور كرد. جالب اينجاست كه رد پاي اين خانم در مانع تراشي براي روند طراحي و توليد خودروهاي برقي و اشاعه سوخت هاي غيرفسيلي نيز ديده مي شود. خانم ابتكار در نامه اي از جايگاه رييس سازمان محيط زيست، طرح يك دانشمند ايراني براي توليد خودروهاي برقي را متوقف مي كند، آن هم با اين استدلال كه خودروهاي برقي براي سربالايي هاي تهران جوابگو نيستند!! و اما نمونه ديگر، فاجعه سد گتوند در خوزستان است. سدي كه در زمان آقاي احمدي نژاد افتتاح شد، اما مطالعات اوليه و مكان يابي و طراحي آن در دولت هاي اقايان هاشمي و خاتمي انجام گرفت. كوتاهي يا تباني سازمان محيط زيست در تشخيص و پيش بيني دهها مشكلي كه مي بايست در زمان مطالعات اوليه اين سد صورت مي گرفت، غيرقابل انكار است. امضاي خانم ابتكار پاي مجوز احداث اين سد و صدها سد ديگر كه به مشكلات زيست محيطي در كشور دامن زده اند، نشانه ديگري از نقش او براي دور زدن محدوديت هاي زيست محيطي به منظور تسهيل فعاليت هاي اقتصادي ناصواب شبكه خوشاوندي است.