نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
اقتصاد مقاربتی" علیه "اقتصاد مقاومتی"
۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸

اقتصاد مقاربتی" علیه "اقتصاد مقاومتی"

در حقيقت مهمترین تفاوت "اقتصاد مقاومتي" با "اقتصاد مقاربتي" در همين نقطه است. ما ارتباط و موازنه اقتصادي با همه دنيا -بجز خطوط قرمز رهبری- را در "اقتصاد مقاومتي" مي يابيم، ولي نفوذی ها در "اقتصاد مقاربتي" شان صرفا دنبال قرابت و همگرایی با همين چهار كشور غربی هستند.