نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
هدیۀ گران قیمت سازمان تبلیغات را با نامه ای ضمیمه و ارسال کردم به دفتر حضرت امام خامنه ای + فیلم
۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۶

هدیۀ گران قیمت سازمان تبلیغات را با نامه ای ضمیمه و ارسال کردم به دفتر حضرت امام خامنه ای + فیلم

نکتۀ مضحک اینجاست که در چندین مورد تریبونی "عامدانه!" و به قصد فحاشی و تخریب این شخصیت انقلابی در همان زمان برای نماینده ای دیگر باز می گردد(!). این اقدامات مستبدانه، همواره مجموعۀ حامیان عدالتخواهی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

 
معیار انتخاب
۱۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۵۸

معیار انتخاب

پیش از هرچیز این مردمند که باید به خصوصیات حاکم صالحی که پرچمدار سعادتمندی آنان در دنیا و آخرت باشد آگاه شوند و آنرا برگزینند؛ چرا که کافی نخواهد بود اگر صالحین در میان مردم زندگی کنند اما مردم نادانسته حاکمیت ناصالحان را برگزینند و تسلیم ریا و فریبکاری آنان شوند ؛ نتیجه این معادله چیزی جز غربت صالحین ...